Nieuws

Update

 

De informatie op Migratierecht.nl is bijgewerkt tot en met 10 januari 2018.

 

 

WBV 2017/14 Rectificatie

De Vreemdelingencirculaire is bijgewerkt tot en met WBV 2017/14 Rectificatie van WBV 2017/14.
 
Actueel
03-01-2018; Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de problematiek van in Nederland geboren kinderen van Chinese ouders;
03-01-2018; Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
02-01-2018; Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Toezegging tijdens het Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid over de aanscherping van de lijst van delicten die een gevaar voor de gemeenschap kunnen opleveren. 
 

Nieuwsberichten Migratierecht.nl (zichtbaar op Migratierecht.nl vanaf vrijdag 19 januari a.s.)

1. Asiel en Schengen
2018/5 Argos over bewijsproblemen Eritrese asielzoekers;
5. Vreemdeling en arbeid
2018/22 Looncriteria voor kennismigranten en overige normbedragen per 1 januari 2018;
2018/23 Controlebezoeken aan erkend referenten door IND;
9. Integratie
2018/26 Maatregelen tegen haatberichten op sociale media.

  


Reacties
Suggesties voor of opmerkingen over Migratierecht.nl ontvangen wij graag op het volgende e-mailadres: 
migratierecht@sdu.nl.  


Verschenen:

Sdu Commentaar Vreemdelingenwet Editie 2017

Sdu Commentaar Vreemdelingenwet 2000 is een multimediale publicatie: een combinatie van een boek en een online met praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van de Vreemdelingenwet 2000.

 

Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar, zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden. Daarnaast is ernaar gestreefd om u zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de kern van een artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen.

 


Eindredactie:
mr. H.W. Groenweg
mr. J.H. van der Winden

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.