Nieuws

Update

 

De informatie op Migratierecht.nl is bijgewerkt tot en met 14 maart 2018.

 

 

WBV 2017/14 Rectificatie

De Vreemdelingencirculaire is bijgewerkt tot en met WBV 2017/14 Rectificatie van WBV 2017/14.
 
Actueel
21-03-2018; Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
21-03-2018; Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake de rapporten van Amnesty International over vreemdelingendetentie;
21-03-2018; Intrekkingen Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
21-03-2018; Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over inbewaringstelling van minderjarigen door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

 

Nieuwsberichten Migratierecht.nl (zichtbaar op Migratierecht.nl vanaf vrijdag 23 maart  a.s.)

1. Asiel en Schengen
2018/293 Brief staatssecretaris Harbers aan Commissaris Avramopoulos over Dublinverordening;
2018/294 Verwesterde Afghaanse vrouwen;
4. Associatierecht EU en partners
2018/314 Commissie presenteert voorstellen voor een krachtiger, efficiënter en veiliger EU-visumbeleid;
6. Vreemdeling en voorzieningen
2018/317 Wat is toegestaan bij onderzoek naar bijstandsfraude in het buitenland?

  


Reacties
Suggesties voor of opmerkingen over Migratierecht.nl ontvangen wij graag op het volgende e-mailadres: 
migratierecht@sdu.nl.  


Verschenen:

Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen Editie 2017-2018

Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen is een multimediale publicatie: een combinatie van een boek en een online met praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van de Wet arbeid vreemdelingen. Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar, zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden. Daarnaast is ernaar gestreefd om u zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de kern van het artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen.

Op migratierecht.nl en opmaat.sdu.nl wordt het commentaar actueel gehouden en wordt nieuwe jurisprudentie toegevoegd. Via hyperlinks klikt u direct door naar andere relevante regelingen, artikelen en rechtspraak.

 

 

Hoofdredactie
mr. H.W. Groeneweg
mr. dr. F.M.J. den Houdijker

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.